הרב משפיקוב שיעור עיון אי כתיבה כדיבור בקריאת המגילה. מסכת מגילה דף י"ח ע"ב


הרב משפיקוב שיעור עיון חולין ס"ז ע"ב תולעים שבבשר הדגים


הרב משפיקוב שיעור עיון ב"ק מח. קנין משיכה לשומרים


הרב משפיקוב שיעור עיון ט"ו בשבט פירות וירקות ומצה מבושלים ברכות ל"ח עמוד ב


הרב משפיקוב שיעור עיון חולין לג ע"א אבר מן החי שמותר לישראל ואסור לנכרי ח"א


הרב משפיקוב שיעור עיון חולין כט מחצה על מחצה בקרבן פסח


הרב משפיקוב שיעור עיון חולין י"א ע"ב בענין ממיתה למיתה על פי רוב


הרב משפיקוב שיעור עיון חולין דף כ ע"א הגדרת תלוש ומחובר בשחיטה